Cuprins Sargetia XXVIII-XXIX1

SUMAR SOMAIRE INHALT CONTENS

Adriana PESCARU Profesorul univ. dr. loan Glodariu la 60 de ani         
Profesor univ. dr. loan Glodariu at 60th Anniversary
9
Iosif – Vasile FERENCZ Conf. univ. dr. loan Andriţoiu la 60 de ani    
Conf. Univ. dr. loan Andriţoiu at 60 th  Anniversary
17
                  STUDII ŞI ARTICOLE ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE  
Beatrice DAISA
Marius CIUTĂ
Consideraţii asupra unor amprente de frunze Marius CIUTĂ descoperite într-o locuinţă neolitică din situl de la Limba-Vărădia
Some considerations concerning some threes leaves amprents descovered in a neolithic surface house from Limba-Vărăria
25
Nicolae – Cătălin RIŞCUŢA O descoperire arheologică veche de la Deva
An old archaelogical discovery from Deva
39
Gabriel T. RUSTOIU
Dan ANGHEL
Un aspect inedit de utilizare a paietelor de aur în decorarea ceramicii bronzului timpuriu din aşezarea de la Miceşti-Cigaşe (jud. Alba)     
An undiscovered aspect on usage of some pieces of pottery covered with gold in decoration of the early bronze age ceramics from the Miceşti-Cigaşe (county of Alba) setlement
53
Constantin INEL Armele de bronz depuse ritual în Transilvania preistorică
Les armes des bronzes avec des conotations rituelles dans le Transylvanie préhistoriques
57
Mihai GLIGOR
Adrian GLIGOR
Industria materiilor dure animale reflectată în colecţia arheologică a muzeului de istorie din Aiud   
L’industrie des matériaux durs animaux reflectee dans la collection archéologique de musee d’histoire d’Aiud
73
Cristian C. ROMAN
Dragoş DIACONESCU
Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Hunedoara (I)
Contributions to the archaeological repertorium of Hunedoara county (I)
97
Sorin M. PETRESCU Cercetări arheologice în Valea Cernei (IV)  
Archaeological researches in the Cema Valley (IV)
129
Dan DANA Zalmoxis şi Cronos. Nemurire sau sacrificiu uman 
Zalmoxis et Cronos. Immortalité ou sacrifice humain?
149
Eugen D. PĂDUREANU Manifestări ale artei figurative dacice în judeţul Arad
Äusserungen der Dakischen, figurativen kunst im kreis Arad
163
Iosif – Vasile FERENCZ
Cristina BODO
Noi piese descoperite la Piatra Roşie (judeţul Hunedoara)
Nouvelles pièces decouvertes à Piatra Roşie (dép. Hunedoara)
169
Radu CIOBANU Delicvenţă şi justiţie în Epoca Romană: „Latrones” – rebeli sau tâlhari ?
Delinquence et justice a l’Epoque Romaine : „Latrones” – rebelles ou bandits ?
183
Doina BENEA Organizarea internă a aşezărilor vicane ale castrelor auxiliare (II). Edificiile de cult
Offentliche bauten in den militärvici aus Dakien
191
Virginia RĂDEANU Sorin COCIŞ Un nou atelier de fibule din Dacia romană: Micia
Eine neue Fibelwerkstätte aus dem römischen Dakien: Micia
205
Constantin POP Corpus al bronzurilor din Dacia romană: categorii de Piese
Corpus – de bronzes figurés de Dacie Romaine: catégories des pièces
211
Dorin ALICU Templul lui Mithras de la Pojejena (jud. Caraş-Severin)
Mithras temple from Pojejena (Caraş-Severin County)
219
Simona REGEP Călin TIMOC Despre vasele de cult din piatră descoperite în Dacia romană
Über die im rqmischen Dakien gefundene steinerne Kultgefasse
221
Atalia ŞTEFĂNESCU Din nou despre donarium-ul de la Gomea (jud. Caraş-Severin)
Encore sur le donarium de Gomea
(dèp. Caraş- Severin)
231
Claudia BALUŢĂ Inscripţii pe instrumentum domesticum de la
Apulum
Inscriptions de l’instrumentum domesticum a Apulum
237
Gică BĂEŞTEAN Fântâni publice la Sarmizegetusa
Public fontains at Sarmizegetusa
243
Liviu MĂRGHITAN Leu funerar din marmură provenit de la Micia
Lyon founeraire decouverte a Micia
251
Costin – Daniel ŢUŢUIANU Paul SCROBOTĂ Spade medievale din colecţia Muzeului de Istorie Aiud
Medieval swords from the collection of the Museum of History – Aiud
255
Gheorghe PETROV Vechea biserică românească din Lopadea Veche, jud. Alba (studiu preliminar de cercetare arheologică)   
Vorläufige Studie einer archäologischen Untersuchung
263
  ISTORIA EVULUI MEDIU ŞI ISTORIE MODERNĂ  
Constantin ITTU Rădăcinile religioase ale crinilor heraldici din stema personală a lui Ştefan cel Mare        
The Religious roots of the heraldic lilies from the Stephen the Great personal coat of arms
279
Olga ŞERBĂNESCU Peregrinatio academica – studenţi transilvăneni în secolul al XVI-lea la Wittenberg        
Peregrinatio academica – Transylvanian students at Wittenberg in the XVIth Century
287
Olimpia PALAMARIU Trăsăturile specifice ale evoluţiei târgurilor hunedorene
The specifics of evolution in the boroughs from the Hunedoara County
293
Marius-Ştefan MĂRGINEAN Lecturile Burgerilor din Transilvania în secolul al XVIII-lea. Studiu de caz 
Les lectures des citadins de Transylvanie au XVIII™ siècle. Etude de cas
305
Zevedei – Ioan DRĂGHIŢĂ Mobilităţi culturale la românii ardeleni în Vormärz Nicolae Pauleti (II)      
Cultural Mobilités at the Romanians from Transylvania in „Vormärz”: Nicolae Pauleti (II)
319  
Ana MUND Biserica şi şcoala în comunitatea slovacă din România
The Church and the School in the Slovakian community in Romania
329
Maria BASARAB Cărţi vieneze din secolul al XVIII-lea aflate în Muzeul din Deva  
Livres imprimés, pendant le XVUI-e siècle, à Viena et maintenant ils sont conservés au Musée de Deva
333
Ioan OROS Un colligat insolit din zona Sibiului (Miscelaneul Religios de la 1845 al lui Nicolae Lazăr Pârvul din Răşinari & Istoria lui Alexandru, Sibiu, 1842) şi opţiunile de lectură cucernică privată ale timpului           
An unwonted colligatum from Sibiu area (The Religions Miscellany from 1845 belonging to Nicolae Lazăr Pârvul from Răşinari & Alexandra’s History, Sibiu, 1842) and options of time devout private lecture  
341
Melania-Angelica MESTECĂNEAN Social şi naţional în Comitatul Hunedoara în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea        Social and national in Hunedoara Commetee in the second half of XVIIIth’ century 353
Mihaela COLCERIU Repere istoriografice şi doctrinare. Stadiul cercetărilor (I)
Historiographic and doctrinary landmarks. The stage of research
363
Dominuţ PĂDUREANU Consideraţii privind obştile săteşti, cnezatele, voievodatele şi „ţările” de pe Valea Abrudului şi Arieşului
Considerations concerning Obştile săteşti, Cnezatele and Ţările from Abrud and Arieş Valey
375
Ana MARTIN Industria tipografică veneţiană în secolul al XVIII-lea. Editori, gravori şi negustori
L’industrie de l’imprimerie de Venise au XVIII-e siècle. Éditeurs, graveurs et commerçants
403
Carmina MAIOR Troiţele din Mărginimea Sibiului fenomen religios, cultural-artistic şi social
Roadside crucifixes from Mărginimea Sibiului a religions, artistic, cultural and social phenomenon
             411
  ISTORIA ARTEI  
loan – Octavian RUDEANU Icoana în Biserica Ortodoxă 
L’Icône dans l’Église Orthodoxe
419
Doina IONESCU Un reprezentant de seamă al Şcolii bologneze, în colecţia muzeului devean       
Un représentant important de ,,l’École de Bologne”, dans la collection du Musée de Deva
425
Valentin MUREŞAN Autoportrete ale unor pictori germani şi austrieci din secolele XVH-XVIII în colecţia Muzeului Brukenthal.
Selbstbildnisse einiger deutscher und österreichischer Maler des 17-18 Jahrhunderts in der Brukenthalschen Gemäldesammlung
429
Natalia DELEANU Simboluri ascensionale în pictura barocă     Les symboles dans la peinture baroque 437
Doina IONESCU Un valoros iconostas aflat la biserica monument istoric „Bunavestire” din Trestia (jud.Hunedoara)   
Une importante iconostase qui se conserve a l’église monument historique ,,L’Annonciation” de Trestia
447
Mihaela VARGA Spaţiul mioritic în pictura românească          The Waved Space of Romanian Paintings 453
Gudrun – Liane ITTU Hermann Konnerth:   “Cum l-am portretizat pe Nicolae Iorga” 
Hermann Konnerth: “Wie ich Iorga malte”  
 
459
Iulia MESEA Document şi sensibilitate. Transilvania secolului al XIX-lea în reprezentări de pictură şi grafică din colecţia Muzeului Brukenthal Works of art and documents. 19th century Transylvania in drawings and paintings of the Brukenthal Collections 465
Ronald HOCHHÄUSER Vasile SERCA Influenţa stilului Secesion asupra graficii publicitare de tip factură comercială, utilizată în Oradea la începutul secolului al XX-lea     
Secesion Style influences above publicistical graphics of commercial factures type, used in Oradea at the beginning of XXlh century
477
  RESTAURARE, CONSERVARE, MUZEOLOGIE  
Daniela GHEARĂ Restaurarea unor obiecte de cult neolitice: idoli antropomorfi şi amuletă        
Restoring a few neolithic cult objects: antropomorphic statuetes and amulet
489
Ioana POPIŢIU Restaurarea unui vas de provizii roman       The restoration of a roman pot supply 495
Mihaela BECEANU Restaurarea a patru linguri de argint din secolul al XVI-lea
The restoration of four silver spoons from XVI™ century
499
Luminiţa BOGDAN Restaurarea unei tipărituri de la 1870 Restoring a primer from 1870 515
Olga ŞERBĂNESCU Carmen – Mihaela DANCEA O carte românească veche: Minologhion, Blaj, 1781 -conservare, restaurare, valorificare
An old romanian book: Mincloghion, Blaj, 1781 – preservation, restoration, turning to the best
521
Ramona CORDOŞ Degradări ale picturilor murale la bisericile medievale din Ţara Haţegului           
Des dégradation du peintres murales a les églises médiévales de Pays du Haţeg
527
Sorina VOJU Fibre textile şi substanţe chimice. Caracteristici şi proprietăţi
Textile fibres and chemical substances. Characteristics and properties
541
  VARIA  
Gherghina BODA Comunicarea, principala metodă de realizare a relaţiilor cu publicul     
La communication la principale méthode de réalisation au domaine des relations avec le public
549
Gherghina BODA Managementul cultural. Strategii şi politici culturale
Le management culturel. Stratégies et politiques culturelles
553
  RECENZII, PREZENTĂRI DE CARTE  
Raimond THÖRN Cristian F. Schuster, Alexandra Comşa & Traian Popa, The archaeology of fire in the Bronze Age of Romania. Bibliotheca Musei Giurgiuvensis, Monograph ériés n. 212 pp., figures and tables. Giurgiu 2001. ISBN 973-8155-04-5 563
Mariana EGRI Venceslas Kruta – Les celtes. Histoire et dictionnaire. Des origines à la romanisation et au christianisme, ed. Robert Lafont, Paris 2001, 1005 p., 17 hărţi 565
  Norme de publicare 567
  Abrevieri bibliografice 571
Translate »