cuprins-sargetiaIX

ARHEOLOGIE

STUDII SI ARTICOLE

Andrei Dorian Soficaru Andrei Bălășescu Oana Gâza Tiberiu Bogdan Sava Corina Anca Simion Mihaela Culea Maria Ilie Cristian Mănăilescu Doru Păceșilă Gabriela Sava Andrei Robu Cătălin Cristescu Ioan Alexandru Bărbat   Analiza antropologică, arheozoologică și  datarea radiocarbon a unor materiale osteologice din sud vestul Transilvaniei Anthropological and Archaeozoological Analysis and Radiocarbon Dating         of Several Osteological Materials from South-Western Transylvania 9
Beatrice Ciută Analiza arheobotanică a unor macroresturi vegetale provenite dintr-un context arheologic descoperit la   Teiuș (jud. Alba) datat  în a doua vârst ă a  epocii Fierului Archaeobotanical  Analysis  of the Macro  Remains Recovered  from  an  Archaeological  Context  from   Teiuș (Alba County) Dated in the Late Iron Age 47
Doina Benea Unele observații privind Numeri Maurorum    din Provincia Dacia  Einige Bemerkungen zu den Numeri Maurorum aus  der Provinz Dakien 61
Alin Henț Arheologie în național-comunism. Dacii și „ istoria de parastas” Archaeology in National-Communism. The Dacians and “Commemorative History”   87

RAPOARTE SI NOTE ARHEOLOGICE

Gheorghe Lazarovici Cristian-Constantin Roman Cornelia-Magda Lazarovici Alexandru-Valentin Lupea Noi semne rupestre în Peștera Cizmei. Un studiu de etnoreligie New Cave Signs in Cizmei Cave. A Study of ethnoreligion 109
Iosif Vasile Ferencz Marius Gheorghe Barbu Un topor din fier provenind de la Almașu Sec, jud. Hunedoara, România An  Iron  Axe  Found  in  Almașu  Sec,  Hunedoara County, Romania 143
Marius Gheorghe Barbu Ioan Alexandru Bărbat Ioana Lucia Barbu Costin-Daniel Țuțuianu Antoniu Tudor Marc Villa  romană de la Simeria –  Aldăcuțu  Mic  (jud Hunedoara).  Cercetările  arheologice  din  toamna anului 2015 The  Roman  Villa  from  Simeria Aldăcuțu  Mic  (Hunedoara County). The Archaeological Research from the Fall of 2015 155  

ISTORIE

STUDII SI ARTICOLE

Georgeta Deju De pe frontul din Galiția la Alba Iulia, o pagină de epopee națională de Valeriu Pascu From the Galicia’s Front to Alba Iulia,a Page of  National Epic by Valeriu Pascu 191
Cristina Rișcuța Nicolae Cătălin Rișcuța Mineritul  aurifer  în  Munții  Apuseni  între  Marea Unire și Nationalizare (1918-1948). Repere istorice minele de la Stănija Gold Mining in the Apuseni Mountains Between the Great  Union and the Nationalisation (1918-1948). Historical Landmarks – The Stănija Mines 221
Minodora Damian Cinematografe bănățene în perioada interbelică Les cinémas de Banat d’entre les deux guerres 247
Lucian Giura Dialog epistolar: Ioan Lupaș – Aurel Decei Briefwechsel: Ioan Lupaș – Aurel Decei 261
Carmen Albert Imaginar  politic  la  Conferinta  de  Pace:  Sarbii si Banatul de Zenovie Paclisoanu Political Vision at the Peace Conference: The Serbs and the Banat by Zenovie Păclisanu 271
Corneliu Beldiman Făuritorii  României  Mari  –  evocare  la  C entenar Destinul membrilor Cercului Profesional Militar al Partidului National Țărănesc Creators  of  Great  Romania  – Remembrance at Centenary. Th  Destiny  of  Members  of  Military Professional Section of the National Peasant Party 279

ISTORIA CULTURII

STUDII SI ARTICOLE

Nicolae Teșculă Arme  africane  în  colecția  Muzeului  de  Istorie Sighișoara African Weapons in the Collection of the Sighisoara Museum of History  297
Anna-Mária Veres Aspecte din viața Institutului Ráday din Budapesta Circulația  și  legătura  cărților  din  fabuloasa  sa biblioteca Some Aspects of the Ráday Institute in Budapest The Circulation and the Bindings of the Books in its Fabulous Library 305
Maria Basarab Avram P. Todor un profesionist al bibliotecii Avram P. Todor un professionnel de la Bibliothèque 315
Cornel Tatai-Baltă Cel de al treilea ansamblu pictural din Sala Unirii de la Alba Iulia The Third Picture Ensemble in the Union Hall from Alba Iulia 323

ETNOGRAFIE

STUDII SI ARTICOLE

Laura Pop Fotografii de familie din perioada Primului Război Mondial,  în  județul  Mureș.  Din  arhiva  digitală a Secției de Etnografie a Muzeului Județean Mureș Family Photos from World War I in Mureș County From the Digital Archive of the Ethnographic and Folk Department of the Mureș County Museum 331
Florina Fara Carmen Neumann   Cepse  din  colectia  de etnografie  a  Muzeului Judetean  de  Etnografie  si  al  Regimentului  de Granită Caransebes Bonnets  from  the  Ethnographic  Collection  of  the Caransebeș County  Museum  of  Ethnography  and Border Regiment 345

RECENZII SI NOTE DE LECTURĂ

Ronald Hochauser Helmut Kulhanek, Resita –    Poduri, podete, punti, pasarele si pasaje de-a lungul timpului [Reschitz – Brücken, Stege, Hochbrücken und Unter-bzw. überführungen im Laufe der Zeit  ], Mechernich, Ed 361

ANIVERSARE

Mariana Vlad La  mulți  ani!,  la  70  de  ani…  și încă pe-atâtea primaveri! 365
Lista abrevierilor   369
Translate »