Date inedite despre începuturile presei româneşti din judeţul Hunedoara (1919-1921)

Autor:

IOACHIM LAZĂR

Hunedoara

Cuvinte cheie: ziar, revistă, presă, redactor, primar, pretor, prefectură, plasă

Keywords: newspaper, magazine, press, editor, mayor, praetor, prefecture, district

 

Până la Unirea din 1918 doar câteva localităţi din judeţul Hunedoara au izbutit să publice presă în limba română, printre acestea înscriindu-se oraşul Orăştie, la care s-au adăugat comunele Petroşani şi Vulcan. Celelalte localităţi hunedorene, între care oraşele Deva, Haţeg şi Hunedoara, precum şi comunele Brad, Ilia, Geoagiu, n-au reuşit să-şi tipărească vreun ziar sau revistă în limba română. În fondurile Secţiei Judeţene Hunedoara a Arhivelor Naţionale am depistat o serie de documente inedite sau mai puţin cunoscute, care aduc noi date despre înfiinţarea primelor ziare româneşti în oraşele Deva (România Liberă, România), Hunedoara (Glasul Hunedoarei), Petroşani (Glasul Muncitorimei) şi Orăştie (Bumbuşca).

La înfiinţarea acestor ziare în limba română au participat importante personalităţi din judeţul Hunedoara, care au contribuit la realizarea Marii Uniri din 1918, între care amintim pe Dante German, dr. Petru Groza, dr. Simion Câmpean, dr. George Dănilă, dr. Gheorghe Dubleş, Vasile C. Osvadă, Nicolae Macrea, Valeriu Bora.

Translate »