De la Sotii Arnolfini la sotii Van Rijn – cuplul legitim în drum spre modernitate

From Arnolfini’s to Van Rijns – the legitimate couple in the road to modernity
Autor: Sime Pirotici
Cuvinte cheie: modernizare, familie, cuplu conjugal, van Eyck, Rembrandt
Keywords: modernization, family, conjugal couple, van Eyck, Rembrandt

Istoria picturii europene reflectă evoluţia mentalităţilor spre modernitate. Schimbările care marchează instituţia familiei şi a relaţiilor dintre membrii cuplului conjugal sunt abordate prin intermediul unei analize comparative între două tablouri celebre pictate la aproximativ două secole distanţă, dar în acelaşi spaţiu cultural, cel al Ţărilor deJjos. Soţii Arnolfini de Van Eyck şi Autoportret cu Saskia pe genunchi de Rembrandt, înfăţişează mediul intim al familiei şi cum este transformat acesta în sensul modernizării.
The history of the European painting reflects the evolution of mentalities towards modernity. The changes that mark the family institution and the relations between the members of the conjugal couple are approached through a comparative analysis between two famous paintings, painted approximately two centuries away from each other, but within the same cultural space, that of the Netherlands. “The Arnolfinis” by van Eyck and “Self-portrait with Saskia” by Rembrandt, depict the intimate environment of the family and the way it is transformed in the direction of modernization.

Translate »