Despre activitatea artistică a lui Rudolf Schweitzer-Cumpăna (1886-1975) şi colecţia dr. Gustav Müller de la Alba Iulia

Autori: GABRIELA MIRCEA

ALEXANDRU ŞTIRBAN

SMARANDA CUTEAN 

Cuvinte cheie: istoria artelor, pictură, grafică, ulei pe carton, grafit pe hârtie, cărbune pe hârtie, tuş pe hârtie, sanguină pe hârtie, pasteluri, acuarelă, biografii, Rudolf Schweitzer-Cumpăna, Dr. Gustav Müller

Keywords: art history, painting, drawing, oil on cardboard, graphite (on paper), charcoal (on paper), ink (on paper), sanguine (on paper), pastels, watercolours, biographies, Rudolf Schweitzer-Cumpăna, Dr. Gustav Müller

Prin intermediul lucrării de faţă se atrage atenţia asupra unei colecţii de artă valoroase din patrimoniul Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia, respectiv asupra colecţiei Dr. Gustav Müller de lucrări Rudolf Schweitzer-Cumpăna (1886-1975), constând din 22 picturi în ulei şi 80 lucrări de grafică în grafit, cărbune, sanguină, tuş, pasteluri sau acuarelă. Pentru ilustrare s-au selectat şi 12 imagini ale lucrărilor din componenţa colecţiei menţionate.

Translate »