Despre Dextrarum Iunctio şi inelele asociate cu logodna descoperite pe teritoriul Daciei romane

Autor:

ANA CRISTINA HAMAT

Muzeul Banatului Montan, Reşiţa

Cuvinte cheie: provincia Dacia, dextrarum iunctio, inel, gemă, sponsalia.

Keywords: Dacia province, dextrarum iunctio, ring, gemstone, sponsalia.

Articolul îşi propune să aducă în discuţie şapte artefacte descoperite pe teritoriul provinciei romane Dacia. Este vorba despre trei geme şi patru inele provenind de la Porolissum, Cristeşti, Apulum, Micia şi Tibiscum, piese lucrate din aur, sticlă şi carneol. Datorită reprezentărilor cunoscute sub denumirea generică de dextrarum iunctio, acestea au fost încadrate în categoria bijuteriilor asociate cu logodna. Din păcate, majoritatea pieselor discutate în acest articol nu păstrează informaţii asupra contextului descoperirii, fiind datate, din această cauză, în perioada existenţei provinciei romane. În opinia noastră, datorită locului descoperirii şi a reprezentărilor, este posibil ca cel puţin două dintre aceste bijuterii (gema care provine de la Porolissum şi inelul descoperit la Tibiscum) să nu aibă legătură cu obiceiul sponsalia. Ele pot avea fie o semnificaţie militară, fie una economică, demonstrând apartenenţa proprietarului la viaţa militară sau la un anumit domeniu economic.

About Dextrarum Iunctio and Rings Associated with the Engagement Discovered in Roman Dacia

Abstract

This article aims to bring into discussion seven artifacts discovered in the Roman province of Dacia. These jewels (three gemstones and four rings) were discovered at Porolissum, Cristeşti, Apulum and Tibiscum. All these are small pieces made ​​of gold, glass and carnelian. Because of the familiar representations of dextrarum iunctio, the jewels were classified as engagement jewels, or even engagement rings. Unfortunately, most of the artifacts that are discussed in this article do not keep information on the discovery context, therefore they have been dated during the existence of the Roman province. In our opinion, because the place of the discovery and the representation, it is possible that at least two of these jewels (the gem from Porolissum and the ring found at Tibiscum) are not connected with the custom of sponsalia. They can be a sign of belonging which may have a military or economic significance– demonstrating the owner affiliation to the military life or to a particular economical sector.

Translate »