Deva la revoluţia din 1848-1849, oglindită în opera lui Sava Popovici Săvoiu

ALEXANDRU BUCUR

Sibiu

Cuvinte cheie: Deva, revoluţie, luptă, incendiere, lăncier, grănicer, preot, învăţător

Schlüßelwörter: Deva, Revolution, Kampf, Brandstiftung, Lanzenreiter, Grenzwache, Pfarrer, Lehrer

Sava Popovici Săvoiu (1818-1906) a fost un biograf a cărui operă oglindeşte, pe lângă viaţa sa, o paletă largă de probleme sociale, politice, economice, religioase, militare etc. din Transilvania şi o parte a Europei (Polonia, Ungaria, Germania, Austria, Italia, Croaţia, Serbia ş.a.). În perioada 1845-1850 a funcţionat la Deva, ca învăţător, prilej cu care a fost martor şi a simţit pe propria piele desfăşurarea revoluţiei din 1848-1849, despre care a lăsat posterităţii relatări inedite. Dintre importantele informaţii se disting cele referitoare la pregătirile maghiarilor, încă din anul 1847, pentru revolte împotriva austriecilor, şi – mai ales – cele din prima jumătate a anului 1849, privitoare la luptele din Deva, distrugerea cetăţii, prin explozia accidentală a depozitului de praf de puşcă, dar şi dezarmarea trupelor maghiare de trupele ruseşti. Importante sunt şi cele referitoare la distrugerile şi jafurile provocate de maghiari şi ruşi.

Respectivele informaţii, coroborate cu cele cunoscute până acum, pot completa – în mod fericit – o parte din acţiunile desfăşurate în Deva şi împrejurimi, în acei ani viforoşi, permiţând noi concluzii, mult mai pertinente şi valoroase.

Die Stadt Deva während der ’48 Revolution, im werk von Sava Popovici Săvoiu

Zusammenfassung

Sava Popovici Săvoiu (geb.1818, gest. 1906) war ein Hystoriker und Biographer, deres Werk spiegelt nicht nur sein eigenes Leben, aber auch eine ganze Reihe von sozialen, politischen, wirtschaftlichen, religiösen, militärischen usw. Problemen und Ereignissen sowohl in Siebenbürgen, als auch in Zentral – und Osteuropa (bzw. in Polen, Ungarn, Deutschland, Österreich, Italien, Kroatien, Serbien usw.). Zwischen 1845-1850 arbeitete er als Lehrer in der Stadt Deva und war gleichzeitig Teilnehmer und Zeuge der ’48 Revolution. Darüber schrieb er und hinterließ eine unveröffentlichte Geschichte. Durch die Zusammenstellung seiner Perspektive und Informationen mit den schon veröffentlichten historischen Angaben über den Verlauf der ’48 Revolution in der Stadt Deva und Umgebung kann man eine neue, relevante und verbesserte Perspektive über die historische Wahrheit gewinnen und neue Fazite festhalten.

Translate »