Din limba Canaanului pre limbă românească: Palia de la Orăştie

CONSTANTIN ITTU

Cuvinte cheie: limba Canaanului, Palia de la Orăştie, istoria cărţii, istoria tiparului, influenţe ebraice

Keywords: language of Canaan, Palia from Orăştie, history of book, history of printing, Hebrew influences

 Palia de la Orăştie este un text de referinţă în istoria cărţii precum şi în istoria tiparului. Cartea, cuprinzând Geneza şi Exodul, a fost tipărită în 1582 de către Şerban Coresi. Avem de-a face cu singura tipăritură apărută la Orăştie în secolul al XVI-lea, fiind un valoros text de epocă. 

Translate »