Din trecutul învăţământului teatral din România. Institutul de teatru „Szentgyörgyi István” din Târgu-Mureş

Autor:

DOINA PANĂ

Universitatea de Arte Târgu-Mureş

doina_pana@yahoo.com

Cuvinte cheie: teatru, şcoală de teatru, artă dramatică, diletant, actor

Mots clef: théâtre, école de théâtre, art dramatique, amateur, acteur

Pentru români, teatrul, alături de presă şi şcoală, a reprezentat un mijloc de propagare a ideilor de libertate şi progres, pentru formarea conştiinţei naţionale. Pentru a depăşi faza amatorismului, erau necesare şcoli speciale de teatru pentru a-i pregăti pe viitorii animatori ai scenelor. După modeste încercări şi realizări începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, despre o şcoală profesionistă de teatru în România nu se poate vorbi decât după reforma învăţământului din august 1948, care a dat o nouă faţă învăţământului de toate gradele. Scopul acestui articol este acela de a sublinia faptul că, spre deosebire de alte segmente ale vieţii culturale româneşti care s-au prăbuşit sub impactul ideologic al vremii, naţionalizarea teatrelor existente şi reorganizarea lor au creat reale oportunităţi, îndeosebi pentru maghiarii din Transilvania, pentru care s-au creat şi instituţii de învăţământ susţinute de către stat, una dintre acestea fiind şi Institutul de teatru „Szentgyörgyi István” din Târgu-Mureş.

Du passé de l’éducation théâtrale en Roumanie.

L’Institut de théâtre „Szentgyörgyi István” de Târgu-Mureş

Résumé

Dès le début, le théâtre, avec la presse et l’école a été un moyen de propager les idées de liberté et de progrès, pour la formation de la conscience nationale. Pour surmonter la phase de l’amateurisme, son existence a était conditionné d`existence d’une école de théâtre un pour préparer les futurs acteurs roumains. Ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale, qu`on a réussi à institutionnaliser l’éducation théâtrale en Roumanie. Cependant, sur une école de théâtre professionnelle on ne peut parler qu’après la réforme de l’éducation en Août 1948, qui a donné un nouveau visage de l’éducation à tous les niveaux. La nationalisation des théâtres et leurs réorganisation ont créé de réelles opportunités, notamment pour les Hongrois pour lesquels ils ont été créés les théâtres nationales de Cluj-Napoca, Târgu-Mureş, Oradea, Timişoara, Baia-Mare et Sfântu-Gheorghe. Le remplissage et le rafraîchissement du personnel artistique de ces institutions ont conduit à la nécessité de créer des institutions d’enseignement supérieur.

Après une brève présentation sur l’éducation théâtrale, d’abord dans l’ancien royaume de Roumanie, puis en Transylvanie, l’auteur de cette étude présente les principaux points de l’histoire de l’Institut de théâtre „Szentgyörgyi István” de Târgu-Mureş, dans ses vingt premières années d’existence, la seule école de formation pour les acteurs Hongrois de Roumanie jusqu’à la Révolution de 1989.

On souligne que l’école de théâtre de Târgu-Mures était l’un des deux de ces institutions existantes en Roumanie d`après la seconde guerre mondiale, un générateur de réelles valeurs artistiques, à la fois par les enseignants et puis par la qualité des diplômés, qui, dans un court laps de temps, ont été imposées sur les scènes du théâtre hongrois et en cinéma roumain.

Translate »