Din viaţa şi opera pictorului Aurel Nedel

CORNEL TATAI-BALTĂ

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Cuvinte cheie: Aurel Nedel, pictor, artă contemporană, Vaidei, Deva, Bucureşti, natură statică, peisaj, nud, portret, compoziţie cu figuri

Keywords: Aurel Nedel, painter, contemporary art, Vaidei, Deva, Bucureşti, still life, landscape, nude, portrait, figure painting

Acest studiu îşi propune să evidenţieze modul în care trăieşte şi activează renumitul pictor Aurel Nedel (n. 1930), revenit pe plaiurile hunedorene în anul 1997, în satul Vaidei, comuna Romos.

On Aurel Nedel’s Life and Painting

Abstract

After his long stay in Bucharest, where he distinguished himself as one of the most prominent painters of Romania, Aurel Nedel (b. 1930) came back to Vaidei (Transylvania), his native village. Here, the artist is carrying on his prodigious activity, painting flowers, still lifes, landscapes, nudes, portraits, figure painting.

The stylized forms, simplified at maximum and originally geometrized, are depicted in vivid colours. Through his images, he eulogizes nature, life and life joy.

Likewise Traian Brădean, originated from Comlăuş, Arad County, his lifelong friend, Aurel Nedel, suggestively portrays the “soul” of the Romanian village, even if he paints neither peasants nor carts with oxen. Therefore, the pastoral paintings of the two master craftsmen have the same emotional impact on the spectator.

Translate »