Două seceri de epocă La Tène descoperite la Radovan, judeţul Dolj

Two sickles from the La Tène period discovered at Radovan commune, Dolj county

 Autor: Dorel Bondoc

Cuvinte cheie: seceri, La Tène, Radovan, agricultură, unelte

Keywords: sickles, La Tène, Radovan, agriculture, tools

 Materialul de faţă îşi propune să introducă în circuitul ştiinţific două seceri din fier descoperite pe raza localităţii Radovan, judeţul Dolj. Cele două unelte sunt caracteristice pentru cea de a doua epocă a fierului şi ilustrează, indirect, practicarea agriculturii precum şi prelucrarea fierului în această regiune.

This article is in fact a note about two sickles (fig. 1-2) discovered by chance, two kilometers south from Radovan Commune, in the point called „Valea Rea” (Bad Valley). The pieces belong to the second Iron Age, and they can be widely dated between the first century BC- the first century AD. Their big sizes leave the possibility that the pieces could have been used also as scythes.

Translate »