Elemente ale discursului istoric la Ştefan Meteş. Consideraţii preliminare

Elements of the historical discourse of Ştefan Meteş (1887-1977). Preliminaries

Autor: Ovidiu-Valentin Boc
Cuvinte cheie: istoriografia românească, Transilvania, Biserică, naţiune, instituţii
Keywords: Romanian historiography, Transylvania, Church, nation, institutions

În contextul demarării programului de cercetare doctorală asupra istoricului Ştefan Meteş (1887-1977), autorul articolului discută, din perspectiva unor consideraţii preliminare, unele elemente ale discursului istoric ale acestuia. În efortul de a încadra aceste aspecte în aria istoriografiei româneşti interbelice, sunt trecute în revistă câteva etape şi momente din evoluţia disciplinei începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, după care sunt oferite date sumare despre viaţa şi activitatea istoricului, fiind sunt sugerate mai multe direcţii în cercetarea ştiinţifică a lui Meteş.

Within the approach of the research project for a doctoral thesis on the historian Ştefan Meteş (1887 – 1977), the author of the article discusses, on the basis of some preliminary considerations, several elements of Ştefan Meteş’s historical discourse. In an effort to enclose the historical discourse of Ştefan Meteş in the evolution of interwar Romanian historiography, several stages and moments in the evolution of the discipline starting with the second half of the 19th century have been reviewed.
Communication offers some sketchy data about the life, activity and opera of the historian Ştefan Meteş, years in a row director of the State Archives, Cluj-Napoca branch. At this point of the study there are suggested certain approaches in the scientific research of Ştefan Meteş, emphasizing the constant interest of the researcher for the history of the Church of the Romanians from Transylvania. The thesis makes the most of the information available in a number of papers and articles, such as: Pompiliu Teodor, Introducere în istoria istoriografiei din România; Studii şi documente arhivistice: Ştefan Meteş la 85 ani; Nicolae Iorga, Memorii, vol. III; Aurel Decei, Istoriografia română transilvănă în cei douăzeci de ani de la unire. O caracterizare bibliografică; Ştefan Meteş, Ardealul şi idealul pentru unitatea naţională, in Patria, IX (1927); Al. Matei, Ştefan Meteş la 85 de ani, in Tribuna, XV (1971), no. 52 from 30.XII.1971; E. Roşca-Mălin, Ştefan Meteş, in Ţara, Sibiu, III (1943) from 29.V.1971.
In addition to printed sources, the research brings to light original sources, such as the “Ştefan Meteş” archives, located in ANDJ Cluj.

Translate »