Evoluţia culturală a scaunului Orăştie între 1867-1914: societăţi, reuniuni, asociaţii, presă

The cultural evolution of the District of Orăştie between 1867-1914: societies, reunions, associations, press

 Autor: Marius Bârlianu

Cuvinte cheie : Orăştie, cultură, societăţi, reuniuni, asociaţii, presă

Keywords: Orăştie, culture, societies, reunions, associations, press

 

Evoluţia culturală a scaunului Orăştie între instaurarea dualismului austro-ungar şi debutul primului război mondial a fost marcată de existenţa a numeroase forme de manifestare: societăţi, reuniuni, asociaţii, presă. Prin intermediul acestora, românii au contribuit la ridicarea economică, ştiinţifică şi culturală a oraşului Orăştie şi a satelor din jur. Astfel, intr-o perioadă în care românii erau slab reprezentaţi în instituţii, aceste forme de asociere îşi vor aduce aportul la transformările cunoscute de societatea românească.

 

The societies, reunions, associations with different methods and forms of organization aimed at joining together and offering certain progress to Orăştie and the neighbouring villages. In a period when the institutions for the Romanians were missing or were scarce, the reunions gave a higher standard of cultural activity.

The press in Orăştie, be it cultural, scientific, economic, or any other type, published in Romanian and Hungarian and was part of the general ensemble of the press in Transylvania. At the same time it was rooted in the realities of the area where it was published. Fighting through specific means for an economic, scientific, cultural rise of the area, the publications in Orăştie contributed too to the changes of the Romanian society.

Translate »