Femeia satelor – o publicaţie apărută la Deva între 1935-1939

Femeia satelor – a magazine appeared in Deva between 1935-1939

Autor: Maria Cristina Ploscă

Cuvinte cheie: Reuniuni feministe, reviste, Femeia satelor

Keywords: Feminst movements, magazines, Femeia satelor

Scopul acestui articol este de a arăta dezvoltarea presei feministe în România în perioada interbelică, chiar dacă unele dintre acestea aveau o viaţă scurtă. Această revistă se adresa ţărăncilor române dorindu-se un „îndreptar de viaţă” dar şi un promotor al valorilor tradiţionale româneşti, în educaţia noilor generaţii

The purpose of this article is to show the development of Romanian feminist newspapers and magazines, between the WW1 and WW2, even some of them, have had a short life. The public for this magazine was the Romanian female paysants. The editor wanted that the magazine to be considered a guide in life for the new generations to come.

Camelia Stanciu
Aspecte ale activităţii Sectorului Jandarmi Orăştie în perioada alegerilor electorale din 1946
Aspects of the Activity of the Orăştie Gendarmery Department during the Elections from 1946

Translate »