File de istorie: „Chronica parochială din parochia gr[eco-] or[todoxă] Gurasada”

Autor: FLORIN DOBREI

Cuvinte-cheie: Gurasada, parohie, cronică bisericească, Romul Iacob, biserica „Sf. Arhanghel Mihail”

Keywords:Gurasada, parish,churchchronic, Romul Iacob, “St. Archangel Michael” church

Pentru întregirea trecutului centrului comunal Gurasada, străvechi sat românesc de pe valea Mureşului, cunoscut atât prin valoroasa sa biserică medievală „Sf. Arhanghel Mihail”, cât şi ca loc de naştere al reputatului istoric şi cărturar interbelic Silviu Dragomir (1888-1962), „Chronica parochială din Parochia Gr[eco-] Or[todoxă] Gurasada”, elaborată de preotul-paroh Romul Iacob între anii 1928 şi 1940, constituie un nepreţuit izvor istoriografic. Textul cronicii cuprinde relatări succinte ale unor evenimente bisericeşti petrecute în parohia Gurasada, precum şi numeroase informaţii conexe, privitoare la trecutul laic al meleagurilor hunedorene, la mentalităţile localnicilor, la potenţialul agricol al satului etc. Prin această cronică parohială, istoria bisericească se întregeşte, îmbogăţindu-se cu noi informaţii.

Translate »