Focul în mitologia popoarelor

Autor:

GHERGHINA BODA

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva

Cuvinte cheie: mitologie, foc, zeităţi, popoare, univers

Keywords: mythology, fire, deities, people, universe

Producerea şi utilizarea focului îşi are începutul cu aproximativ 2 milioane de ani în urmă. Dincolo de aspectul său mitic, focul a reprezentat cea mai importantă victorie a omului asupra naturii. Dacă la început a fost aprins direct pe sol, fără nici o amenajare specială, cu timpul omul a învăţat să construiască vetre şi cuptoare, atât în interiorul, cât şi în afara locuinţelor. De-a lungul istoriei, focul a avut diverse întrebuinţări: ca armă de apărare, pentru procurarea şi pregătirea hranei, pentru hăituirea animalelor, la iluminat, în cadrul unor tehnologii care modifică materia primă (metalurgie, minerit, olărit, în obţinerea sării, a sticlei, faianţei, smalţului ş.a.), în cadrul unor practici şi ritualuri religioase şi funerare etc.

The Fire in People Mythology

Abstract

Production and use of fire has its beginning with about 2 million years ago. Beyond its mythical aspect, the fire was the most important victory of man over nature. If at first it was lit directly on the ground without any special arrangement, with the times man has learned to build fireplaces and ovens, both inside and outside the house. Throughout history, the fire has had various uses: as a defense weapon, to purchase and prepare food, for hunting animals, in technologies that alter the raw materials (mining, metallurgy, pottery, in obtaining salt, glass, enamel, showers etc.), within the framework of practices and religious and funeral rituals etc.

Translate »