Fotografia – o istorie interculturală

Photography – An Intercultural History

Autor: Delia Voina

Cuvinte cheie: fotografie veche, români, saşi, maghiari, ţigani, Transilvania

Keywords: old photo, Romanians, Saxons, Hungarians, Gypsies, Transylvania

Muzeul ASTRA este administratorul unei colecţii etnografice fotografice vechi; imaginile sunt luate între anii 1855-1920 de către fotografi care au lucrat în cele mai importante oraşe din Transilvania. Ei au fost impresionaţi de frumuseţea costumelor tradiţionale, tipice pentru populaţiile naţionalităţile diferite care au trăit în această zonă transilvană. Ei au imortalizat oameni cu feţe zâmbitoare îmbrăcaţi în costume tradiţionale, diferite aspecte din viaţa de fiecare zi, momente vesele sau triste, interioare de camere şi case, şcoli, biserici. Studiul s-a bazat pe cercetarea noastră de imagini din colecţia de grafică documentară care reflectă aspecte ale vieţii rurale în diferite localităţi din Transilvania.

ASTRA Museum is the administrator of an old ethnographical photographic collection; images taken between 1855-1920 by photographers that worked in the most important cities of Transylvania. They were impressed by beauty of traditional costumes, typical for different nationality populations who lived in this Transilvanian area. They immortalized people with smiling faces dressed in traditional costumes, different aspects from every day life, cheerful or sad moments, interior rooms and houses, schools, churchs. The study was based on our research in collection of images from graphic documentary reflecting aspects of rural life in different localities of Transylvania.

Translate »