O locuinţă Coţofeni de la Gârla Mare, jud. Mehedinţi

A Coţofeni dweling from Gârla Mare, Mehedinţi County

 Autori: Gabriel Crăciunescu, Gavril Eugen Văcuţă

Cuvinte cheie: Coţofeni, Kostolac, Vučedol, sud-vestul Olteniei, Gârla Mare

Keywords: Coţofeni, Kostolac, Vučedol, South West Oltenia Region, Gârla Mare

_____________________________________________________________________________

În vara anului 2010 s-au desfăşurat lucrări pe şantierul arheologic Gârla Mare, în necropola de incineraţie de aici. După terminarea programului zilnic, împreună cu alţi colegi sau singur, am trecut în revistă malul Dunării. Trebuie să spun că bogăţia materialului arheologic ne sugerează un muzeu în aer liber aranjat pe orizontală. Întinderea acestuia pe câţiva kilometri ne oferea şi posibilitatea să facem mişcare în mod suplimentar dar şi exerciţiul de încadrare culturală a ceramicii găsite pe plajă. Un exerciţiu util pentru tinerii arheologi. În felul acesta am ajuns în zona locuinţei Coţofeni şi am continuat observarea acesteia pe parcursul câtorva săptămâni.

The field research and the observations of the Danube river bank, between 836-840 km., allowed the recovery of the ceramic material into a dweling belonging to the Coţofeni culture.

After determining the types of the broken pots founded in these dweling, the authors refer that a lid (pl. II/4) and a ceramic fragment (pl. I/15) belong the Vučedol culture.

This finding is considered that is the most eastern presence of the Vučedol culture on the Danube river valley. The most of the findings presented in this invoice are recorded to Moldova Veche and to the Eastern discoveries mentioned to Ostrovul Corbului.

The Kostolac findings reported in the entire Oltenia region and the in the Iron Gates area and also the Vučedol findings, would help us to tinting the discoveries in Coţofeni culture.

Translate »