Heraldică şi artă în lumea statelor cruciate

Autor:

CONSTANTIN ITTU

Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu

Keywords: heraldry, arts, crusader states, medieval history, Holy Land

Cuvinte cheie: heraldică, artă, state cruciate, istorie medie, Ţara Sfântă

The paper is aiming at dealing with the history of heraldry and art in the world of Latin or Crusaders States. On the one hand, the heraldry of the crusader states is, to this day, lesser known than European heraldry. On the other hand, while artistic activity was getting underway in Jerusalem sponsored by kings and Latin patriarchs, in Bethlehem the pilgrims to the holy site commissioned devotional icons for the church of Nativity.

Heraldică şi artă în lumea statelor cruciate

Rezumat

Studiul acesta îşi propune să abordeze heraldica şi arta din lumea statelor cruciate. Pe de o parte, heraldica statelor respective este, chiar până astăzi, mai puţin cunoscută decât cea a Europei. Pe de altă parte, în timp ce activitatea artistică înflorea în Ierusalim datorită sprijinului venit atât din partea suveranilor, cât şi din cea a patriarhilor catolici, în Betleem, cei care au contribuit la împodobirea Bisericii Nativităţii cu donaţii pioase au fost pelerinii.

Translate »