Implicarea satului Mihalţ în Revoluţia din 1848

Autor: MIHAELA-MARIA COMŞA

Cuvinte cheie: revoluţie, implicare, Mihalţ, iobag, libertate

Keywords: revolution, involvement, Mihalţ, serf, freedom

Lucrarea îşi propune să ofere o concepţie mai clară privind implicarea localităţii Mihalţ în revoluţia din 1848 din Transilvania, insistând pe măcelul din 2 iunie 1848. Acest eveniment a deschis seria confruntărilor dintre români şi maghiari, fiind primul conflict major care a instaurat teroarea în Transilvania.

Un caz particular bazat pe documente, racordat la evenimentele din 1848, face ca localitatea Mihalţ să-şi câştige un loc aparte în istorie.

Translate »