Începuturile Societăţii de Istorie şi Arheologie a Comitatului Hunedoara

Autor: BODÓ CRISTINA

Cuvinte cheie: societate de istorie, muzeu, sec. XIX, arheologie

Keywords: historical society, museum, XIX century, archaeology

După câteva iniţiative de la mijlocul secolului al XIX-lea, fără finalitate, în 1880 se înfiinţează Societatea de Istorie şi Arheologie a Comitatului Hunedoara, care în anii următori a desfăşurat o bogată activitate culturală. Primii ani au reprezentat perioada de organizare, de definitivare a statutului, adoptare de alte acte ce reglementau activitatea membrilor societăţii, stabilirea legăturilor cu alte societăţi de cultură din ţară şi străinătate, dar şi începutul unei bogate activităţi ştiinţifice.

Translate »