Incursiune în publicitatea începutului de secol XX: cotidianul Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt

Autor: GUDRUN-LIANE ITTU

Cuvinte cheie: primul deceniu al secolului XX, publicitate, Transilvania, cotidian, Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt, mărci autohtone şi străine

Keywords: first decennium of the 20th century, publicity, Transylvania, daily newspaper, Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt, foreign and domestic trade marks

Lucrarea îşi propune să analizeze publicitatea din principalul ziar de limbă germană din Transilvania, „Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt”, publicat la Sibiu din 1872. Produsele oferite spre vânzare prin intermediul paginilor cotidianului au fost atât de producţie străină, cât şi autohtonă, multe dintre mărcile prezente (Maggi, Dr. Oetker’s, Persil) fiind redescoperite de cumpărătorul român abia după schimbările politice din 1989.

Translate »