Informaţii de arhivă despre câteva localităţi pădureneşti (sec. XX)

Archival informations about several localities of Land of Woodsmen

Autor: Gherghina Boda

Cuvinte cheie: Ţinutul Pădurenilor, monografie, aşezări, relief, organizare socială
Keywords: Land of Woodsmen, monograph, settlements, relief, social organization

Ţinutul Pădurenilor este o veche zonă istorică, aşezările sale fiind cunoscute încă din Evul Mediu. Relieful este muntos, cu multe păduri şi râuri mici. Satele sunt, în general, împrăştiate. Lucrarea se referă la monografiile localităţilor Govăjdie, Cerişor, Lelese, Sohodol şi Runcul Mare. Locuitorii se ocupă cu agricultura şi creşterea animalelor. Majoritatea sunt români ortodocşi. Localităţile au şcoală, biserică, moară, uneori dispensar medical. Casele sunt din lemn cu fundaţii de piatră. Alimentele sunt sărace şi insuficiente iar îmbrăcămintea este similară cu a dacilor.

The Land of Woodsmen is a historic old area, the localities being knowns since the Middle Ages. The relief is mountainous, with many forests and little rivers. Villages are generally scattered.
The work refers to the monographs of the localities Govăjdie, Cerişor, Lelese, Sohodol and Runcul Mare.
The inhabitants are concerned with agriculture and animal husbandry. Majority are Romanian Orthodox. The localities have school, church, mill, sometimes medical dispensary. The houses are of wood with stone foundation. The food is poor and insufficient and the clothing is similar to the Dacians.

Translate »