Interpretare sociologică a chestionarului de expoziţie: „De la primele scrieri la multimedia. O scurtă istorie a comunicării şi mai mult …”

Interpretation sociological a survey exhibition:

“Theearly writings on multimedia. A short history of communication and more … “

 Autor: Cristina Cristea

Cuvinte cheie: chestionar, multimedia, expoziţie, vizitatori

Keywords: questionnaires, multimedia, exhibition, visitors

Chestionarele, ca instrument unic pentru culegerea informaţiilor, ne ajută să cunoaştem profilul vizitatorului precum şi gradul de satisfacţie a cerinţelor publicului participant la evenimentele organizate de muzeu.Expoziţia la care facem referire a fost prima expoziţie din România în care s-a utilizat telefonul mobil şi codurile 2D ca mijloace de vizitare a unei expoziţii.

Questionnaires as a tool to collect information only helps us to know the visitor profile and satisfaction of public requirements participant in events organized by the museum. Exhibition to which we refer is the first exhibition in Romania to use your mobile phone and 2Dcodes as a means of visiting an exhibition.

Translate »