La Belle Époque – ostentaţie, splendoare, opulenţă în vestimen-taţia feminină (1890-1914)

Autor: IONELA SIMONA MIRCEA

 Cuvinte cheie: La Belle Époque, modă, costum, litografii, carte poştală ilustrată

Keywords: La Belle Époque, fashion, costume, lithographs, illustrated postcard

180 de planşe din colecţia de litografii a muzeului albaiulian prezintă reproduceri după crochiuri realizate de artişti mai mult sau mai puţin celebri ai timpului, unele semnate, altele nu, unele indicând casele care comercializau produsul realizat după model, altele nu, toate promovate de reviste de modă publicate la Budapesta, Viena, Berlin şi Paris în perioada 1890-1914. Aceste litografii, prin imaginile color remarcabile pe care ni le oferă, completate de o colecţie particulară de carte poştală ilustrată cu imagini ale femeilor de la cumpăna secolelor XIX-XX, ne-au oferit şansa de a analiza costumul din acea perioadă numită La Belle Epoque, precum şi posibilitatea de a înţelege epoca. Faptul că aceste litografii şi cărţi poştale ilustrate au circulat şi în spaţiul românesc dovedeşte, pe de o parte, circulaţia românilor în Europa şi, cu predilecţie, în marile capitale europene, iar pe de alta, dorinţa româncelor de a fi la curent cu ultima informaţie în materie de modă vestimentară şi de cosmetică încă de atunci. Interesante informaţii în acest sens ne-au oferit şi câteva numere ale revistei „Cosânzeana” aflate în colecţia muzeului albaiulian, unde apar nu doar imagini similare celor cuprinse în litografii ci şi ample articole referitoare la diferite modele vestimentare şi croiuri, la modalităţi de îngrijire a pielii şi a părului, la parfumuri şi accesorii.

Translate »