„Liste de cărţi” din biblioteca Vicariatului greco-catolic al Haţegului

Autor:

MARIA BASARAB

Deva

Cuvinte cheie: vicari, vicariat, bibliotecă, cărţi religioase, cărţi laice

Mots clef: vicaires, vicariat, bibliothèque, livres religieuses, livres laïques

Articolul pune în evidenţă „liste” de cărţi care se aflau în bibliotecile Vicariatului Haţeg, în perioada cât au fost păstorite de cinci dintre vicarii săi: Ciril Ţopa, Ştefan Moldovan, Beniamin Densuşianu, Ioan Ianza, Iacob Radu. Pentru început sunt prezentate scurte date privind aspecte din istoria Vicariatului Haţeg, sunt enumerate numele vicarilor şi datele lor biografice, în ordine cronologică. Apoi sunt menţionate date despre biblioteca Vicariatului Haţeg care a fost organizată din cărţi cumpărate sau donate chiar de vicari. De-a lungul timpului, numărul cărţilor nu a fost prea mare, dar între ele se disting vechi manuscrise, cărţi româneşti ori cărţi tipărite în marile centre tipografice ale Europei, cu tematică religioasă sau laică (didactică, istorică, lingvistică).

Vicarii din Haţeg, prin biblioteca Vicariatului, constituie un model pentru preoţi, care i-au urmat în această preocupare, ducând în parohiile lor preocuparea pentru cărţi şi răspândirea învăţăturilor din acestea.

Listes des livres” de bibliothèque du Vicariat grecque-catholique de Haţeg

Résumé

L’article met en évidence „des listes” avec des livres qui se trouvaient dans la bibliothèque du Vicariat de Haţeg, pendant, seulement, de cinque vicaires: Ciril Ţopa, Ştefan Moldovan, Beniamin Densuşianu, Ioan Ianza, Iacob Radu.

Au commencement, il est décrit, brièvement, des aspects de l’histoire du Vicariat, le noms de grands vicaires avec leurs dates biographiques, en ordre chronologique.

La bibliothèque a été organise avec des livres achetés ou donnes par même les vicaires. Le nombre des livres n’a pas été très grand, mais on distingue des manuscrites, des livres roumains ou imprimes dans les grands villes de l’Europe. Ils sont des livres religieux, mais aussi des livres laïques (didactiques, historiques, linguistiques).

Les vicaires de Haţeg, par la bibliothèque du Vicariat, ont constitue un modèle pour tous les prêtres, qui leur ont suivi.

Translate »