Manifestări ale bronzului timpuriu în Depresiunea Bradului

NICOLAE CĂTĂLIN RIŞCUŢA

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva

Cuvinte cheie: Depresiunea Brad, bronz timpuriu, cultura Coţofeni, grupul cultural Şoimuş, tumuli

Keywords: Brad Depression, Early Bronze Age, Coţofeni Culture, Şoimuş Cultural Group, tumulus

Cercetările arheologice mai vechi, dar şi cele recente au dovedit faptul că Depresiunea Bradului a constituit un cadru natural favorabil pentru comunităţile de păstori preistorici de la sfârşitul eneoliticului şi începutul epocii bronzului. Săpăturile arheologice şi cercetările de teren au avut ca rezultat identificarea şi documentarea unor aşezări aparţinând eneoliticului final şi bronzului timpuriu, respectiv culturii Coţofeni şi grupului cultural Şoimuş, aceasta din urmă fiind o manifestare culturală specifică etapei a II-a a Bronzului timpuriu. Tot în urma perieghezelor au fost descoperite, în apropierea acestor locuiri, câteva necropole tumulare şi tumuli izolaţi, monumente funerare care pot fi asociate, în unele cazuri, aşezărilor cunoscute.

Manifestations of the Early Bronze Age in Brad Depression

Abstract

Older or more recent archaeological researches prove that Brad Depression was a favourable natural environment for the communities of prehistoric shepherds from the end of Eneolithic to the beginning of Bronze Age. The results of the archaeological excavations and field surveys consisted in identification and documentation of some Late Eneolithic and Early Bronze settlements, meaning Coţofeni culture and Şoimuş cultural group. This last one is a cultural manifestation of the second Early Bronze phase. Also, due to field researches, near by these dwelling places, some tumular necropolises and isolated tumuli were discovered, funerary monuments in association with already known settlements.

Translate »