Mărturii documentare privind reţeaua şcolară confesională din zona Orăştiei în perioada 1868-1918

Documents on religious school system in the Orăştie area during 1868-1918

Autor: Carmen Barna

Cuvinte cheie: şcoală, dualism, Orăştie, religie, confesiuni

Keywords: school, dualism, Orăştie, religion, confessions

 

Acest articol îşi propune să trateze unele aspecte legate de educaţia religioasă românească din zona Orăştie, în special cele ale sistemului şcolar din perioada dualismului austro-ungar. Se poate spune că educaţia din Transilvania în această perioadă, inclusiv în judeţul Hunedoara, a cunoscut câteva etape, mai mult sau mai puţin favorabile dezvoltării sale. Dezvoltarea sistemului şcolar este văzută în acest studiu prin prisma legislaţiei vremii şi se bazează în special pe Legea nr. 38 din 1868. Este legea care a dus la modernizarea învăţământului românesc din Transilvania prin implementarea unei educaţii bazate mai mult pe practică decât pe teorie, care trebuia să formeze cetăţeni capabili şi de folos pentru regimul monarchic.

 

This article aims to highlight some aspects of Romanian religious education in the Orăştie area, namely those related to the school system during the Austro-Hungarian Dual Monarchy. We note that in this period education in Transylvania, the county of Hunedoara included went through several stages, more or less favorable to its development. School system development is seen in this study in terms of that period’s legislation and it is based on the Law no. 38 of 1868. This is the law that led to the modernization of Romanian education in Transylvania, by implementing a practical and less theoretical education which was to form citizens capable and relevant to the monarchical regime.

Translate »