Matrice sigilare militare din colecţia Muzeului Brukenthal – Muzeul de Istorie Casa Altemberger din Sibiu

Des matrices sigillaires militaires qui se trouve dans la collection de sceaux du Musée Brukenthal – le Musée d´Histoire ,,La Maison Altemberger” de Sibiu

 Autor: Dan Ivănuş

Cuvinte cheie: sigilii, Sibiu, Austro-Ungaria, armată, Transilvania

Keywords: seals, Sibiu, Austria-Hungariy, army, Transylvania

 

În colecţia Muzeului Brukenthal – Muzeul de Istorie „Casa Altemberger” din Sibiu se găsesc câteva matrici sigilare ce au aparţinut unor organisme militare din Transilvania, ce datează din perioada secolelor XVIII-XIX. Ele aparţin: Comisariatului militar de război, Comandamentului Batalionului 23 de Vânători de câmp, Comandamentului bazei de instrucţie din Cincu Mare, Comandamentului militar din Buda şi Pesta şi Comandamentului Regimentului 64 Infanterie

 

Dans la collection de sceaux du Musée Brukenthal-le Musée d’Histoire „La Maison Altemberger” de Sibiu se trouve des matrices sigillaires qui ont appartenu à divers organismes militaires de Transylvanie pendant les XVIII-XIX-ème siècles: le Commissariat pour la guerre, le Commandement du Bataillon 23 Chasseurs à pied, le Commandement de la base d’instruction de Cincu Mare, le Commandement militaire de Bude et Peste et le Commandement du Régiment 64 Infanterie.

Translate »