Metodologia restaurării icoanei ,,Sf. Haralambie şi Sf. Nicolae”

Autor: ALEXANDRINA CUŢUI

Cuvinte cheie: icoană, sfânt, restaurate, parchetare, impregnare

Keywords: icon, saint, restored, parquetry, wood impregnation

Icoana îi reprezintă pe Sfinţii Nicolae şi Haralambie. Din cauza atacului masiv al insectelor xilofage, suportul din lemn a fost deteriorat, având un aspect spongios, Pentru stabilizarea lemnului s-au făcut impregnări cu răşini (paraloid B72), iar colţurile icoanei care lipseau au fost înlocuite cu fâşii din lemn de tei stabilizat, folosindu-se metoda ,,parchetării”. Stratul pictural prezenta desprinderi şi lacune, acestea fiind restaurate.

Translate »