Moda vestimentară feminină victoriană în imagini de epocă (1840-1890)

IONELA SIMONA MIRCEA

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Cuvinte cheie: modă, costum, litografii, epoca victoriană, crochiuri

Mots clef: mode, costume, lithographies, Victoriens, croquis

Colecţia de crochiuri a muzeului albaiulian cuprinde 280 de planşe cu reproduceri realizate la Paris, Viena, Londra şi Budapesta, planşe care se constituie în veritabile cataloage de modă, putând fi structurate pe ani, stiluri şi influenţe. Aceste planşe, care au circulat în spaţiul transilvănean, sunt dovada interesului pe care femeile de la noi, la fel ca întotdeauna şi ca peste tot, l-au avut pentru moda vestimentară, în cazul nostru, europeană.

În cadrul colecţiei, 80 de litografii prezintă moda europeană franceză, germană şi britanică din perioada 1840-1890. Toate crochiurile cuprinse de aceste planşe sunt relevante pentru moda epocii victoriene, oferind imagini ale crinolinelor de la curtea britanică, ale rochiilor cu turnură ale reprezentantelor aristocraţiei şi burgheziei europene, ale costumele simple, din stofă, caracteristice orăşencelor. Imaginile generoase ne permit să constatăm şi aspectele legate de evoluţia coafurii. De asemenea, pot fi văzute accesoriile unui costum feminin din perioada victoriană, umbreluţe, evantaie, pălării, bijuterii.

Pentru români, secolul al XIX-lea a fost unul al schimbărilor în direcţia modernizării societăţii. Încă din prima jumătate a secolului al XIX-lea, viaţa elitei româneşti a fost tot mai mult influenţată de elementele modului de viaţă apusean. Are loc o europenizare a garderobei, a moravurilor, a mentalităţii, a conştiinţelor. Se constată o încercare de sincronizare a dezvoltării spaţiului românesc cu aceea a Occidentului, odată cu intrarea în declin a dominaţiei otomane şi a contactului cu civilizaţia europeană apuseană. Este momentul în care boierii români abandonează treptat moda ţarigrădeană înlocuind-o cu cea occidentală. Boierii aduc profesori străini, cumpără cărţi, se abonează la gazete occidentale din Franţa, Germania, Olanda, Austria, încep să-şi schimbe modul de viaţă, moravurile, sub influenţa străinilor. Boieroaicele încep să se îmbrace după ultima modă europeană, cu precădere, pariziană, se abonează la reviste de modă occidentale. Dacă în Transilvania influenţa vest-europeană pe filiera germană şi maghiară e mult mai veche, la mijlocul secolului al XIX-lea, moda vestimentară în Principatele Române are două surse de inspiraţie, Parisul şi Viena pentru doamne şi Parisul şi Londra pentru bărbaţi. Câţiva ani mai târziu, de la începutul domniei regelui Carol I, portul cotidian al bucureştenilor şi, în general, al orăşenilor este marcat de moda nemţească.

La haute couture féminine victorienne dans les images de l’époque (1840-1890)

Résumé

La collection des croquis de Musée à Alba Iulia inclut 280 plaques avec des reproductions faites à Paris, Vienne, Londres et Budapest, les conseils qui sont de véritables catalogues de mode, peut être divisé en années, styles et d’influences. Ce plan, qui a circulé dans la région de Transylvanie sont la preuve que les femmes qui nous intéressent, comme toujours et comme partout, ils devaient vêtements de mode, dans notre cas en Europe.

Dans la collection, 80 lithographies européen de la mode française, allemande et britannique au cours de 1840-1890. Toutes les figures contenues dans ce plan sont pertinents à l’ère de la mode victorienne, avec des images des robes à crinoline la cour britannique, les robes à l’agitation de représentants européens aristocratiques et bourgeois, les costumes simples, des tissus, femmes de la ville typique. On peut en conclure aperçu des questions et des progrès de style. Il peut aussi être vu un costume accessoires féminins de l’époque victorienne, parapluies, éventails, chapeaux, bijoux.

Pour la Roumanie, le XIXe siècle a été marquée par des changements dans la modernisation de la société. Depuis la première moitié du XIXe siècle, la vie élite roumaine a été de plus en plus influencée par des éléments de style de vie occidentaux. Européanisation de garde-robe, de la morale, de la mentalité, de la conscience. Il s’agit d’une tentative pour synchroniser le développement de l’espace roumain à celle de l’Occident, avec l’entrée en domination ottomane en déclin et le contact avec la civilisation européenne occidentale. Est-ce quand le Roumain boyards abandonner progressivement la mode de Constantinople de le remplacer par l’Occident. Boyars apporter des professeurs étrangers, acheter des livres, s’abonner à des journaux occidentaux de la France, de l’Allemagne, Pays-Bas, l’Autriche, commencer à changer le mode de vie, les coutumes, sous l’influence des étrangers. Les femmes de l’élite du pays commencent à s’user plus tard à la mode en Europe, principalement à Paris, s’abonner à des magazines de mode occidentaux. Si la Transylvanie occidentale influence européenne sur la branche allemande et hongroise est beaucoup plus ancienne, au milieu du XIXe siècle, les vêtements de mode principautés roumaines dispose de deux sources d’inspiration, Paris et Vienne, Paris et Londres dames et les hommes. Quelques années plus tard, au début du règne de Charles Ier, le port quotidien de Bucarest et, en général, les villageois marqué la mode germanique.

Translate »