NATO şi România, drumul de la inamici la aliaţi. 1949-2004

Autor: COSTIN SCURTU

Cuvinte cheie: ideologia militară, armata română, NATO, Tratatul de la Varşovia, Războiul Rece

Keywords:military ideology, Romanian army, NATO,Warsaw Pact, the Cold War

În cadrul procesului de adoptare în România a modelului de construcţie militară sovietică, s-a trecut la însuşirea doctrinei militare a URSS. Până în anul 1958, România s-a dovedit a fi un aliat fidel al Pactului.Într-un document secret NATO, intitulat „Operaţiunea Dunărea de Jos”, valoarea totală a forţelor de uscat NATO ce urmau să acţioneze împotriva României, venind de la sud de Dunăre, se ridica la 20-25 de divizii. După căderea Cortinei de Fier în Europa, în octombrie 1990, ambasadorul român în Belgia a fost autorizat să iniţieze relaţii diplomatice cu NATO. Conceptul strategic, adoptat în anul 1991, la Roma, de către şefii de stat şi de guvern, propune o viziune largă asupra securităţii, bazată pe dialog, cooperare şi pe menţinerea unui potenţial de apărare colectivă.La 1 martie 2004 a fost promulgată Legea nr. 22/2004 de aderare a României la Tratatul Atlanticului de Nord.

Translate »