Noi aşezări neolitice şi eneolitice descoperite în judeţul Timiş

Autor:

OCTAVIAN-CRISTIAN ROGOZEA

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş Timişoara

Cuvinte cheie: cultura Banatului, Vinča, Tiszapolgár, Bodrogkeresztúr, amuletă

Keywords: Banat culture, Vinča, Tiszapolgár, Bodrogkeresztúr, amulet

Prezentul studiu are ca subiect cercetările arheologice de suprafaţă desfăşurate în judeţul Timiş între anii 2009-2015. Printre cele mai interesante descoperiri sunt cele din situl Hodoni – 3 de unde provin numeroase fragmente ceramice atribuite culturii Banatului şi culturii Tiszapolgár. Materiale Tiszapolgár au fost descoperite şi în aşezarea Obad – 1. Tot eneoliticului, mai exact culturii Bodrogkeresztúr, îi sunt atribuite fragmentele ceramice din situl Giarmata Vii – 3. Alte materiale arheologice spectaculoase au fost descoperite şi la Sânmartinu Sârbesc – 9. Aici au fost identificate, pe lângă fragmente ceramice caracteristice epocii bronzului, secolelor III-IV p.Chr. şi evului mediu, şi ceramică specifică fazei C a culturii Vinča. Una dintre piesele descoperite aici, care merită menţionată, este amuleta cu patru braţe dispuse în jurul unui ax vertical, în unghi drept.

Translate »