Noi precizări cultural-cronologice privind locuirea Decea Mureşului de la Şeuşa – Gorgan (com. Ciugud, jud. Alba)

Autor:

MARIUS-MIHAI CIUTĂ

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

Cuvinte cheie: eneolitic, Decea Mureşului, ceramica, Bodrogkeresztúr, sincronism

Keywords: Copper Age, Decea Mureşului, pottery, Bodrogkeresztúr, synchronism

Studiul de faţă îşi propune să completeze cunoştinţele privind poziţia culturală şi cronologică a aşezării eneolitice aparţinând grupului cultural sau culturii Decea Mureşului, descoperită în cadrul sitului arheologic de la şeuşa – Gorgan, în contextul în care ultimii ani ai cercetării sitului au prilejuit descoperirea unor elemente materiale care precizează mult mai nuanţat, mai fin, fenomenele de sincronism şi de contacte culturale specifice lumii eneoliticului timpuriu din Valea Mureşului şi din spaţiul intracarpatic transilvănean. Forma şi decorul specific Bodrogkeresztúr de pe un fragment de vas ceramic descoperit într-un context (groapă) aparţinând locuirii Decea Mureşului, coroborate cu unele forme de vase ceramice, reevaluate, aruncă o lumină nouă asupra poziţiei cultural-cronologice a locuirii Decea Mureşului de aici.

Translate »