O campanie militară arabă la Dunăre în toamna anului 718. Noi consideraţii pe marginea unui pasaj din Paulus Diaconus, Historia Langobardorum, VI, XLII

VASILE MĂRCULEŢ

Colegiul Tehnic „Mediensis” din Mediaş

Cuvinte cheie: arabi, bulgari, gurile Dunării, Khaganatul Bulgar, Khaganatul Khazar, Imperiul Bizantin

Keywords: Arabs, Bulgarians, Danube’s mouths, Bulgarian Khaganate, Khazar Khaganate, Byzantine Empire

În toamna anului 718, în urma eşecului înregistrat la asediul Constantinopolului (august 717 – septembrie 718), arabii întreprind o campanie militară împotriva bulgarilor de „dincolo de Dunăre”, aliaţii Imperiului Bizantin. Forţele debarcate împotriva bulgarilor au fost însă înfrânte de aceştia. O violentă furtună distruge cea mai mare parte a flotei islamice, acţiunea militară încheindu-se cu un adevărat dezastru. Regiunea vizată de campania arabă a fost, foarte probabil, zona gurilor Dunării, care prezenta o deosebită importanţă strategică şi militară. Controlul ei permite arabilor să întrerupă legăturile Constantinopolului cu posesiunile sale din Crimeea şi să exercite o presiune puternică asupra celor doi aliaţi ai Imperiului Bizantin: Khaganatul Bulgar din Peninsula Balcanică, care ocupa teritoriile dintre Dunăre şi Munţii Balcani, şi Khaganatul Khazar din nordul Mării Negre.

An Arab Military Campaign at the Danube in the Autumn of 718.

New Considerations about an Excerpt from

Paulus Diaconus, Historia Langobardorum, VI, XLII

Abstract

In the fall of 718, after failing to besiege Constantinople (August 717- September 718), the Arabs undertake a military campaign against the Bulgarians from “across the Danube”, the allies of the Byzantine Empire. The forces disembarked against the Bulgarians were defeated by the latter. A violent storm destroys most of the Islamic fleet, the military action ending in a real disaster. The region targeted by the Arab campaign was, most likely, the Danube’s mouths area, which presented a particular strategic and military importance. By controlling it the Arabs could interrupt Constantinople’s connections with its possessions in Crimea and could exert a strong pressure on the two allies of the Byzantine Empire: the Bulgarian Khaganat in the Balkan Peninsula which occupied the territories between Danube and the Balkan Mountains and the Khazar Khaganat in the Northern Black Sea (Theodora Mărculeţ).

Translate »