O cană de propagandă din Primul Război Mondial aflată în Colecţia de Istorie Modernă a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane

Autor:

MARIA-CRISTINA PLOSCĂ

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva

Cuvinte cheie: Primul Război Mondial, cană de propagandă, aliaţi, heraldică

Keywords: World War One, propaganda mug, allies, heraldry

De la începutul Primului Război Mondial, ambele alianţe au folosit propaganda pentru influenţarea opiniei publice prin caricaturi, postere, desene şi alte obiecte. Recrutarea şi patriotismul au fost unele din temele centrale ale propagandei. Printre cele mai faimoase şi cunoscute postere folosite de armata britanică în campania de recrutare au fost cele gen Lord Kitchener wants you. Cănile şi batistele brodate, obiecte de folosinţă cotidiană, sunt reprezentative pentru propaganda celor două blocuri militare din timpul Primului Război Mondial. În cazul nostru, cana de propagandă prezentată în lucrare este fabricată în Imperiul Austro-Ungar şi aparţine Colecţiei de Istorie Modernă a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva. Cana de propagandă ne arată, prin heraldică şi simbolism, legătura puternică dintre cele două aliate, Germania şi Austro-Ungaria.

Translate »