O „catedrala de buzunar”: Cartea Orelor Caterinei de Cleves

A „Pocket Cathedral”: Book of Hours of Catherine de Cleves, manuscris

Constantin Ittu

Cuvinte cheie: ducesa Catherina de Cleves, Cartea Orelor a Catherinei de Cleves, manuscris, miniaturi de carte, Evul Mediu

Keywords: the Duchess Catherine of Cleves, The Hours of Catherine de Cleves, manuscript, illuminates, Middle Ages

Manuscrisul miniat cunoscut drept Cartea Orelor Catherinei de Cleves, aflat în colecţiile the Morgan Library & Museum din New York, a fost realizat in jurul lui 1440. Manuscrisul este considerat o creaţie de excepţie a miniaturii de carte din nordul Ţărilor de Jos în secolul al XV-lea, în special, precum şi capodoperă în spaţiul miniaturii medievale de carte, în general.

The manuscript which is known as The Hours of Catherine of Cleves, one of the highlights in the collections of the Morgan Library & Museum in New York was made around 1440 for Catherine de Cleves, who, by her marriage in 1430 to the duke of Guelders, became duchess of Guelders and countess of Zutphen. The manuscript is considered the absolute peak of Northern Netherlandish book illumination, as well as a top medieval manuscript in general.

Translate »