O MARCĂ DE OLAR INEDITĂ DESCOPERITĂ LA ORADEA – SERE

Autor:

SORIN BULZAN

Muzeul Ţării Crişurilor Oradea

DORU MARTA

Muzeul Ţării Crişurilor Oradea

Cuvinte cheie: Oradea – Sere, ceramică, turn de catedrală

Keywords: Oradea – Sere, ceramics, church dome

Semnatarii acestei note îşi propun să introducă în circuitul ştiinţific o descoperire arheologică apărută în situl pluristratificat de la Oradea – Sere. Pe fundul unui vas ceramic descoperit în una dintre gropile de provizii cercetate în aşezarea mai sus pomenită, se distinge cu destulă claritate un turn de biserică, redat schematic. Datarea piesei, în lipsa unor analogii concrete, este largă: secolele XII-XIII (XIV?). Menţionăm faptul că locuinţele şi gropile de provizii cercetate aici aparţin vechii aşezări Mişca, azi dispărută, cu prima atestare documentară în anul 1214.

Translate »