O nouă reprezentare a lui Mercurius la Sarmizegetusa

A new representation of Mercurius at Sarmizegetusa

Autori: Gică Băeştean, Marius Barbu

Cuvinte cheie: Sarmizegetusa, statuete bronz, Mercur, cocoş, religie

Keywords: Sarmizegetusa, bronze statuette, Mercur, rooster, religion

 

În vara anului 2008, la Vest de Forum Vetus al Coloniei Dacica Sarmizegetusa, au fost descoperite două fragmente ale unor statuete din bronz. Prima dintre piesele în cauză reprezintă capul unei statuete ce îl înfăţişează pe zeul Mercur, iar cea de a doua întruchipează un cocoş. Deşi contextul descoperirii (groapă modernă) nu ne ajuă prea mult, este interesantă asocierea celor două obiecte. Mercur a putut fi identificat în numeroase cazuri, ca fiind reprezentat alături de cocoş, animalul ce însoţeşte divinitatea atunci când aceasta călăuzeşte sufletele morţilor în lumea de dincolo

 

In the summer of 2008, two fragments of bronze statues were found in the Island no. 3, located to the West side of the Forum Vetus in the Colonia Dacica Sarmizegetusa. The first of those pieces is the head of the Roman god Mercurius and the second represents a rooster.Although the context of this discovery (a modern pit) does not help us much, the combination of the two objects is a very interesting one. Mercury has been connected in many cases with the rooster, the bird which accompanies the divinity when it guides thedead souls in the afterlife.

Translate »