O nouă statuetă de teracotă de tipul Venerei Capitolina descoperită la Napoca

A new terracotta statuette type Venus Capitolina discovered at Napoca

Autor: Adriana Antal

 Cuvinte cheie: Venus, Cluj-Napoca, ex-voto, terra cotta, religie

Keywords: Venus, Cluj-Napoca, ex-voto, terra cotta, religion

 

În urma săpăturilor arheologice, din anul 1994, efectuate în Piaţa muzeului din Cluj-Napoca, au fost descoperite artefacte interesante din epoca romană, printre care se numără şi o statuetă din teracotă ce o reprezintă pe zeiţa Venus. Conform stratigrafiei aceasta poate fi datată de la începutul până la mijlocul sec. III d. Chr. Divinitatea apare seminudă, cu partea inferioară a trupului drapată; cu mâna dreaptă face gestul libaţiei iar cu cea stângă îşi acoperă sânii. Conform ipostazei şi gesturilor, statueta copiază tipul Venus Capitolina, mai precis o variantă de la sfârşitul sec. II d. Chr. cunoscută drept Venus din Siracusa. Ca funcţionalitate, piesa provine din zona privată; probabil a fost folosită ca ex-voto pentru probleme legate de dragoste, un bun exemplu pentru faptul că zona neoficială a cultului era mai bine dezvoltată decât cea oficială, Venus fiind în acest fel mai apropiată de credincioşii săi.

 

In the archaeological excavations from 1994 in Museum Square Cluj-Napoca were found interesting artifacts of the Roman period, among which was a terracotta statue of the goddess Venus. According to the cultural layer where it was found, the statue can be dated from the beginning of the 3rd century AD until the middle of the 3rd century AD. The goddess is depicted seminude, having the inferior part of her body draped; with the right hand is making the libation gesture and with the left hand is masking her breasts. Due the poses and gestures, the statue copies the Venus Capitolina type, namely a variant of the late 2nd century AD statue called Venus of Siracusa. As functionality, the statue belongs to the private area of the cult; probably it was used as an ex-voto for love affairs, a good example that the unofficial part of the cult was more developed than the official one, Venus being closer to the believers in that way.

Translate »