O reconsiderare a planului Coloniei Dacica Sarmizegetusa

Autor:

GICĂ BĂEŞTEAN

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva

Cuvinte cheie: Dacia, Colonia Dacica Sarmizegetusa, urbanizare, fază de lemn, fază de piatră

Keywords: Dacia, Colonia Dacica Sarmizegetusa, urbanization, wooden phase, stone phase

Discuţiile purtate în jurul începuturilor Sarmizegetusei romane au fost numeroase. Chiar dacă unii autori au refuzat ideea existenţei unui castru înaintea oraşului roman, s-a exprimat o oarecare unanimitate în ceea ce priveşte o extindere ulterioară a aşezării spre vest, deşi se cunoştea faptul că în partea respectivă nu a existat urma de scoatere a unei incinte de piatră. Noutatea adusă de materialul de faţă este aceea că, pe baza a ceea ce se cunoştea deja şi a săpăturilor întreprinse de autorul acestor rânduri în partea de vest a forului Coloniei Dacica Sarmizegetusa şi în afara zidurilor de incintă, poate fi reinterpretată situaţia arheologică a primului şi singurului oraş din provincia Dacia, cel puţin în timpul împăratului Traian.

 

Translate »