O sabie de paradă din secolul XX. Restaurare şi conservare

A parade sword of XXth century. Restoration and conservation

Autor: Beceanu Mihaela

Cuvinte cheie: sabie de paradă, secol XX, restaurare, coroziune, Complexon III

Keywords: parade sword, XX th century, restoration, corrosion, Complexon III

Articolul prezintă descrierea din punct de vedere artistic a obiectului, a materialelor şi tehnicilor sale de confecţionare. Este prezentată de asemenea metoda de restaurare folosită detaliind tehnicile şi substanţele utilizate.

The paper begins with an aesthetic description of the object, presenting also the materials and technique used in the making of the object.
Taking into account all these aspects, a restoring method is proposed and the used materials and techniques are detailed.

Translate »