Observaţii asupra tehnicii de producere a brăţărilor dacice din bară torsionată din tezaurele de la Oradea – Sere şi Drăgeşti (judeţul Bihor)

CORINA TOMA

Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea

Cuvinte cheie: brăţări dacice, argint, tehnici de prelucrare, miez, înveliş

Keywords: Dacian bracelets, silver, production technique, objects “with core and facing”

Observaţiile directe asupra pieselor din tezaurele dacice de la Oradea – Sere şi Drăgeşti (judeţul Bihor) oferă informaţii noi cu privire la tehnica de realizare a brăţărilor din bară de argint torsionată. Ruperea accidentală de către descoperitori a brăţării de la Drăgeşti a evidenţiat existenţa în secţiunea barei a unei tije-miez învelită într-o foaie metalică. Şănţuirea realizată înainte de torsionarea barei a secţionat placa exterioară, aproximativ pe jumătate din grosimea ei, fără a atinge miezul. Deteriorările de pe suprafaţa brăţării de la Oradea – Sere, păstrată întreagă, permit identificarea aceleiaşi tehnici de confecţionare dintr-o bară-miez învelită într-o placă metalică. În lipsa analizelor metalografice am evitat folosirea sintagmei „miez din metal de calitate inferioară”. Având în vedere tehnica folosită şi analizele metalografice existente pentru alte brăţării „cu miez şi înveliş” este posibil ca tija interioară să conţină un aliaj pe bază de argint, dar cu un conţinut mai mare de cupru.

Notes on the Production Technique of the Dacian Twisted Silver Bar Bracelets from the Hoards in Oradea – Sere and Drăgeşti (Bihor County)

Abstract

The direct observation of the objects part of the Dacian hoards in Oradea – Sere and Drăgeşti (Bihor County) provides new data on the production technique of bracelets made of twisted silver bars. The fact that the authors of the discovery in Drăgeşti accidentally broke the bracelet revealed inside the section the presence of a core-rod covered in a metal sheet. The grooving performed before the bar was twisted sectioned the outer sheet’s thickness almost in half, but did not reach the core. The degradation marks on the surface of the bracelet from Oradea – Sere, that was preserved entirely, allow for the identification of the same production technique consisting of a core-rod covered in a metal sheet. In the absence of metallographic analyses I avoided the use of the phrase “lower quality metal core”. Taking into consideration the fact that the employed technique and metallographic analyses performed on other bracelets “with core and facing”, it is possible that the inner rod consists of an alloy based on silver but with a higher concentration of copper.

Translate »