Organizare ecleziastică şi implicaţii bizantine în Transilvania în secolul al XIV-lea şi la începutul secolului al XV-lea

Autor:

VASILE MĂRCULEŢ

Colegiul Tehnic „Mediensis” Mediaş

Cuvinte cheie: Transilvania, Ghelasie, exarh, Maranureş, Peri, stavropighie

Keywords: Transylvania, Ghelasie, exarch, Maramures, Peri, stauropegic monastery

În secolul al XIV-lea şi în prima jumătate a secolului al XV-lea evoluţia Bisericii ortodoxe din Transilvania sta sub semnul măsurilor împotriva Ortodoxiei iniţiate de papalitate şi regalitatea maghiară. În secolul al XIV-lea, în Transilvania este atestat un singur arhiereu, arhiepiscopul Ghelasie de la Râmeţ (1377). Legăturile Bisericii ortodoxe din Transilvania cu Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol sunt confirmate de faptul că între 1381 şi până după 1401, mitropolitul Ungrovlahiei a fost şi „exarh al întregii părţi ungureşti şi al plaiurilor”. În secolul al XIV-lea, o intensă viaţă bisericească este atestată în Maramureş. În august 1391, la cererea voievozilor Baliţă şi Drag, Mănăstirea Sfântul Mihail din Peri era ridicată de Patriarhia Ecumenică la rang de stavropighie.

The Ecclesiastical Organization and the Byzantine Implications in Transylvania

in the 14th Century and the Beginning of the 15th Century

Abstract

In the 14th century and in the first half of the 15th century the evolution of the Orthodox Church in Transylvania was influenced by the measures taken by the Pope and the Hungarian royalty against the Orthodox faith. In the 14th century in Transylvania is attested only one hierarch, Archbishop Ghelasie from Râmeţ (1377). The connections of the Orthodox Church from Transylvania with the Ecumenical Patriarchate from Constantinople are confirmed by the fact that between 1381 and after 1401, the Metropolitan Bishop of Ungrovlahia was also „exarch of all the Hungarian part and of the region”. In the 15th century an intense ecclesiastical life is certified in Maramures. In August 1391, at the request of Princes Baliţă and Dragos the Monastery St. Michael from Peri was raised to the rank of stauropegic monastery (Theodora Mărculeţ).

Translate »