Partidul Comunist Român – organizatorul luptei revoluţionare a minerilor Văii Jiului împotriva dictaturii militaro- fasciste

Translate »