Pentru o etnoarheologie a iluminatului: realităţile Indiei de azi şi ale Romei de ieri

Pour une ethnoarcheologie du luminaire: réalités lychnolo-giques de l’Inde d’aujourd’hui et de la Rome d’hier

 

Autor: Laurent Chrzanovski

Cuvinte cheie: opaiţe, iluminat, etnoarheologia, India, Himalaya

Mots clé: lampes, illumination, ethoarchéologie, Inde, Himalaya

 

Aujourd’hui encore, l’utilisation de la lumière artificielle dans le sous-continent indien et la région himalayenne, avec ses rituels millénaires, possède des similitudes frappantes avec l’usage du luminaire dans le monde gréco-romain, bien connu par les sources littéraires et archéologiques. Nous proposons ici une brève approche ethnoarchéologique entre ces deux réalités.

 

 

 

În prezent, utilizarea luminii artificiale în subcontinentul indian şi în regiunea himalayană, cu ritualurile specifice, milenare, are similitudini frapante cu modul de utilizare a iluminării în lumea greco-romană, cunoscută bine din sursele scrise şi arheologice.

Autorul propune o scurtă paralelă etnoarheologică între cele două realităţi – a antichităţii romane şi a Indiei de astăzi.

Translate »