Personalităţi ale istoriei şi culturii naţionale evocate în lucrările profesorului Ştefan Manciulea

Personalities of the national culture and history

portrayed in Stefan Manciulea’s works

Autor: Simion Molnar

Cuvinte cheie: Ştefan Manciulea, Blaj, „comprimat”, personalităţi, cultură

Keywords: Ştefan Manciulea, Blaj, „comprimat”, personalityes, culture

Cercetarea vieţii şi activităţii profesorului Ştefan Manciulea (1884-1985), ne relevă o personalitate marcantă care a urmat îndeaproape tradiţia ştiinţifică şi culturală a Blajului. Cu modestie, dar şi cu o capacitate extraordinară de muncă, Ştefan Manciulea s-a afirmat ca dascăl, om de ştiinţă, dar şi ca un promotor al culturii naţionale. În satul Straja din Judeţul Alba, la data de 6 decembrie 1894, vedea lumina zilei Ştefan Manciulea, cel ce avea să devină unul din marii dascăli ai Blajului. Studiile secundare le-a început la Blaj, iar după susţinerea bacalaureatului, urmează Academia Teologică Greco-catolică de la Blaj. În urma realizării Marii Uniri de la 1918, va pleca la Bucureşti, unde va urma Facultatea de Litere şi Filosofie, obţinând licenţa în geografie şi istorie. După o asiduă perioadă de cercetări, în 1936, obţine titlul de doctor Summa cum laudae, cu teza „Câmpia Tisei”. În cariera sa, este profesor la Liceul „Moise Nicoară” din Arad, preot la Straja, profesor la Liceul de băieţi „Sfântul Vasile” din Blaj, director al Bibliotecii din Blaj. În 1939 întemeiază Muzeul Blajului. Deasemenea, activează ca inspector secundar al Ţinutului Mureş, preşedinte al despărţământului Blaj al Astrei, conferenţiar al catedrei de geografie al Universităţii din Cluj. După 1947, este „comprimat” de la catedră, ca persoană incomodă pentru regimul comunist, iar apoi, arestat şi închis, în două perioade (1951-1958, 1961-1964). După ieşirea din închisoare nu i se va mai permite să deţină locuri de muncă calificate. Moare la 12 iulie 1985, lăsând în urma sa o bogată activitate didactică şi ştiinţifică. Bogata sa activitate de cercetare înglobează, în afara celei mai cunoscute cărţi a sale, „Graniţa de Vest”, sute de articole, cele mai multe legate de „Mica Romă”, Blajul. O mare parte reflectă viaţa şi istoria Blajului, iar o alta se referă la importante personalităţi ale vieţii şi culturii româneşti, legate de istoria acestei citadele a culturii ardelene. Comunicarea de faţă face trimitere la acest ultim aspect, referindu-se la Episcopul Ioan Inochentie Micu Clain, Avram Iancu, Timotei Cipariu, Nicolae Iorga şi Augustin Bunea.

When researching the life and work of Stefan Manciulea (1884-1985) one can find a remarkable personality who followed closely the scientific and cultural tradition of the town of Blaj. With a humble attitude but with an extraordinary work capacity, Stefan Manciulea proved to be a teacher, scientist, as well as a promoter of the national culture. He was born in the village Straja, Alba County, on the 6th of December 1894. He attended school in Blaj and after finishing high-school he became student of the Greek-Catholic Teological Academy. Following the Great Union of the Romanians in 1918, he left for Bucharest where he attended The Faculty of Letters and Philology, with a degree in geography and history. After a hard perioad of research, in 1936 he became doctor „Summa cum laudae” with the thesis „The western border”. Along the years he was a teacher at the „Moise Nicoara” High-school from Arad, priest in Straja, managing director of Blaj Library. In 1939 he founded The Museum from Blaj. He was also a secondary inspector of Mures region, Astra chairman for Blaj county, lecturer in the gheograpy department of Cluj University. After 1947 he was considered an undesirable person by the communist regime, he was fired then imprisoned during 1951-1955 and 1961-1964. He was allowed to have only unskilled jobs after the prison years. He died on the 12th of July 1985, leaving behind a very rich scientific and didactic work. His research includes, besides his most famous book „The Western border”, hundreds of articles most of them about „the little Venice” as he called Blaj, his hometown. Most of his work reflects the life and history of Blaj town and of the personalities of the Romanian culture related to this important town. The paper presented hereby refers to this aspect presenting personalities such as Bishop Ioan Inochentie Micu Clain, Avram Iancu, Timotei Cipariu, Nicolae Iorga and Augustin Bunea.

Translate »