Prelucrarea informaţiilor din cărţile şi periodicele aflate in biblioteca muzeului devean pentru introducerea in baza de date şi regăsirea acestora

Translate »