Premise teoretice pentru o nouă clasificare a ceramicii dacice

Autor: CĂTĂLIN CRISTESCU

Cuvinte cheie: teoria ceramicii, clasificarea ceramicii, tipologie, funcţionalitate, ceramica dacică

Keywords: ceramic theory, pottery classification, typology, functionality, Dacian pottery

Prezentul articol îşi propune trecerea în revistă a principalelor criterii de clasificare a ceramicii antice folosite în literatura de specialitate internaţională, cu scopul de a le identifica pe acelea care ar putea servi la o nouă clasificare a ceramicii dacice. Cu această ocazie, am discutat mai pe larg noţiunea funcţionalităţii vaselor ceramice, ajungând la concluzia că ceramica din Dacia preromană poate fi clasificată şi studiată pe baza unor categorii funcţionale.

Translate »