Preotul greco-catolic şi profesorul Victor Ioan Oprişiu – cinstitor de carte veche

MARIA BASARAB

Cuvinte cheie: Victor Ioan Oprişiu preot şi profesor, biserici, cărţi vechi, biblioteci, reviste

Mots clef: Victor Ioan Oprişiu prêtre et professeur, Eglises, Vieux livres, Bibliothèques, Revues

Articolul evocă personalitatea Preotului şi Profesorului Victor Ioan Oprişiu şi complexitatea preocupărilor sale culturale. Hirotonit în anul 1937, şi-a început misiunea de Preot greco-catolic în Biserica din Plosca (Hunedoara), dar cea mai mare parte a activităţii a desfăşurat-o ca profesor de religie (catehet) la Liceul de fete din Satu Mare şi la Şcolile secundare şi primare din Deva, iar după anul 1954 ca profesor de matematică la Liceul „Decebal” din Deva.

Interesul său pentru cărţile vechi l-a manifestat cu diverse ocazii. Astfel, într-o „scrisoare”, pe care mi-a adresat-o în anul 1988, a făcut cunoscute titluri de cărţi vechi, pe care le-a văzut vizitând diferite biserici din judeţul Hunedoara, sau Gorjul de Nord, cărţi văzute în bibliotecile şcolare ori deţinute în propria bibliotecă.

Remarcabil este faptul că, aduce la cunoştinţă şi titlurile revistelor şi gazetelor în care a publicat articole despre cărţile vechi.

Preotul şi profesorul Victor Ioan Oprişiu rămâne reper în istoria personalităţilor hunedorene, iar informaţiile sale întemeiate, despre cărţile vechi se includ într-o documentată listă bibliografică a istoriei cărţii vechi.

Le Prêtre et le Professeur Victor Ioan Oprişiu

et sa considération pour les vieux livres

Résumé

Cet article évoque la personnalité du prêtre et du professeur Victor Ioan Oprişiu et la complexité de ses préoccupations culturelles. Ordoner en prêtre grec-catholique, dans l’année 1937, il a commence sa mission chrétienne dans l’église Plosca – Hunedoara, mais, la plupart de son activité il a développe comme professeur de religion, dans les divers écoles, a Satu Mare et a Deva.

Apres l’année 1948, sa vie s’est changeait, a cause du régime politique, et il a eu des activités laïques.

Son intérêt pour les vieux livres il l’a manifesté aux divers occasions.

Dans une lettre qu’il m’a adressé dans l’année 1988, il m’a fait connu des titres des livres qu’il les a vu avec l’occasion des visites des églises et, en ce sens, il a écrit une liste des revues et des journaux ou il a publie des articles sur les vieux livres.

Le prêtre et le professeur Victor Ioan Oprişiu c’est un repère dans l’histoire des personnalités de Hunedoara et ses informations culturelles sur les vieux livres des bibliothèques et des églises qu’il les a visité se sont inclus dans une liste documentaire bibliographique de l’histoire des vieux livres.

Translate »